Với nhu cầu của xã hội, nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng ngày càng tăng. Các trung tâm Ngoại Ngữ tại Tuyên Quang ra đời ngày một nhiều hơn nhằm phục vụ việc học ngoại ngữ của học viên một cách dễ dàng. Theo đó, các trung tâm phải được cấp giấy chứng thực hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ. Dựa theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDDT quy định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Tuyên Quang, Công Ty Vạn Luật xin tư vấn cho Quý khách hàng các nội dung liên quan tới vấn đề xin cấp chứng thực hoạt động đào tạo trung tâm ngoại ngữ như sau:

Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ | Rẻ – Nhanh – Gọn/100%

1. Căn cứ pháp lý

– Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016.

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

XEM THÊM: Hướng dẫn thành lập công ty và mở trung tâm ngoại ngữ tại Trà Vinh

2. Trung tâm ngoại ngữ có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Căn cứ theo:

– Mục 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung do Nghị định 135/2018 về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Số 144 Danh mục ngành nghề kinh doanh với điều kiện (Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên)

Có thể kết luận, buôn bán trung tâm ngoại ngữ là 1 ngành nghề kinh doanh với điều kiện.

3. Đối tượng được phép có mặt trên thị trường trọng tâm ngoại ngữ

– Cá nhân

– Đơn vị sở hữu đăng ký ngành nghề đào tạo ngoại ngữ

4. Điều kiện xây dựng thương hiệu trọng điểm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017 được sửa đổi bổ sung do Nghị định 135/2018 về Điều kiện để trọng điểm ngoại ngữ tại Tuyên Quang hoạt động giáo dục

– Có hàng ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, phục vụ bắt buộc hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang vũ trang, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí thích hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, vững mạnh và quy mô hoạt động của trung tâm.

5. Thủ tục có mặt trên thị trường trọng tâm ngoại ngữ

5.1. Về Thẩm quyền xây đắp trung tâm ngoại ngữ  (Điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi do Nghị định 135/2018)

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định ra đời trọng tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;

– Người đứng đầu đơn vị xã hội, đơn vị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị kinh tế được luật pháp cho phép có mặt trên thị trường các trọng tâm đào tạo trực thuộc với thẩm quyền quyết định đối sở hữu các trọng tâm ngoại ngữ trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định xây đắp các trung tâm ngoại ngữ tại Tuyên Quang trực thuộc; cho phép xây đắp các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ.

Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ tại Tuyên Quang 10 Năm Kinh Nghiệm‎
Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ tại Tuyên Quang 10 Năm Kinh Nghiệm‎

5.2. Hồ sơ xin cấp phép xây đắp trung tâm

– Tờ trình đề nghị xây đắp trung tâm ngoại ngữ

– Đề án xây đắp trung tâm ngoại ngữ

– Quyết định về việc xây đắp trung tâm

– Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh (có ngành nghề thích hợp với yêu cầu)

– Giấy xác nhận vị trí hoạt động của phường

– Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

– Thông báo về trang vũ trang làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bạn dạng chứng minh về quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê đất, nhà để hoạt động.

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

– Giấy chứng thực phòng cháy chữa cháy hoặc đề án phòng cháy chữa cháy trong trường hợp cơ sở có yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

– Các quy định về học phí, lệ phí;

– Danh sách trích ngang của cán bộ, nhân viên;

– Hồ sơ của Giám đốc trung tâm, gồm: chứng minh thư nhân dân, văn bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, giấy chứng thực thời gian công tác từ 3 năm trở lên, chứng chỉ sư phạm (trường hợp có tham gia giảng dạy), Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, Quyết định bổ nhiệm giám đốc;

– Hồ sơ của Giáo viên, gồm: Chứng minh thư nhân dân, văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, chứng chỉ sư phạm, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, Hợp đồng lao động;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

XEM THÊM: Những điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tiền Giang

6. Thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

6.1. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ tại Tuyên Quang quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định này;

b) Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ tại Tuyên Quang hoạt động trong khuôn viên của trường.

6.2. Hồ sơ cấp phép

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Phiên bản sao được cấp từ sổ gốc, bạn dạng sao được chứng thực từ bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao kèm theo bạn dạng chính để phân tích quyết định xây đắp trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Thông báo về cơ sở vật chất, trang vũ trang, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bạn dạng chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm.

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

– Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

– Các quy định về học phí, lệ phí;

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

7. Hồ sơ khách hàng cần giúp đỡ

– Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh (nếu chưa có thì có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện);

– Hợp đồng thuê mượn vị trí hoặc Giấy chứng thực quyền sử dụng đất;

– Giấy xác nhận vị trí hoạt động của phường;

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

– Giấy chứng thực phòng cháy chữa cháy hoặc đề án phòng cháy chữa cháy trong trường hợp cơ sở có yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

– Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy;

– Hồ sơ của Giám đốc trung tâm, gồm: chứng minh thư nhân dân, văn bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, giấy chứng nhận thời gian công tác từ 3 năm trở lên, chứng chỉ sư phạm (trường hợp có tham gia giảng dạy), Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Hồ sơ của Giáo viên, gồm: Chứng minh thư nhân dân, văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, chứng chỉ sư phạm, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

8. Thời gian thực hiện:

– Thời gian thực hiện giấy phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ là 30 ngày, kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

– Thời gian để thực hiện thủ tục xây đắp đơn vị là 3 – 5 ngày, kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả: Giấy đăng ký kinh doanh.

XEM THÊM: Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

9. Công việc Đơn vị Luật Vạn Luật thực hiện

– Tư vấn, hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục cho khách hàng.

– Sẵn sàng hồ sơ pháp lý để xây đắp đơn vị, xin giấy phép hoạt động.

– Lập đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm theo quy định pháp luật.

– Trực tiếp thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước nếu có yêu cầu.

Liên hệ dịch vụ【Thi công trung tâm ngoại ngữ Tại Tuyên Quang】‎

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]