Hiện nay tên công ty là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Thay đổi tên công ty là một nhu cầu thiết thực của công ty trong quá trình hoạt động, việc này tạo ra những thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, một cái tên dễ nhớ, dễ đọc để tạo nên một thương hiệu cho riêng mình thì công ty nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do việc thay đổi chủ sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp hay để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh mà công ty tiến hành thay đổi tên gọi. Việc thay đổi tên cần lưu ý những vấn đề sau:

 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Khi đặt tên công ty mới, công ty cần lưu ý không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả tên nước ngoài và tên viết tắt). Như vậy, để đảm bảo khả năng chấp thuận tên mới, doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, trước khi đăng ký tên công ty, doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp mới được coi là không vi phạm.

Thủ tục đổi tên công tyThủ tục thay đổi tên công ty, Nếu như các bạn đang tiến hành thủ tục đổi tên công ty tnhh và có những vướng mắc về pháp lý như: Không biết tra cứu tên doanh nghiệp ra sao? Cách đặt tên doanh nghiệp như thế nào? Cần chuẩn bị giấy tờ gì để thay đổi tên công ty? Tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp như thế nào? Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi ra sao? Và còn nhiều câu hỏi khác xoay quanh vấn đề thay đổi tên công ty… Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ phải thực hiện thủ tục khắc dấu công ty và thông báo thay đổi mẫu hóa đơn công ty.

Thay đổi tên công ty
Thay đổi tên công ty

Tổng chi phí thay đổi tên công ty

Những khoản phí phải nộp nhà nước

 • 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • 450.000đ lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới
 • 300.000đ lệ phí công bố thay đổi tên công ty ở cổng thông tin quốc gia
 • Phí dịch vụ đổi tên công ty của Vạn Luật
 • 500.000đ phí dịch vụ thay đổi tên công ty trọn gói.

Thời gian và quy trình để thực hiện dịch vụ đổi tên công ty là 4 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, Vạn Luật cần:

 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi tên công ty.
 • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và Vạn Luật bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Thủ tục thay đổi công ty:

Khi thay đổi tên, doanh nghiệp gửi Hồ sơ Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp hiện tại, mã số thuế hay số Giấy chứng nhận đã được đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên dự kiến thay đổi của bạn;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay đôi công ty theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Với Quyết định và bản sao hợp lệ của biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho công ty Vạn Luật thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty).

Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ đổi tên công ty – 4 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, Vạn Luật cần:

 • 01 ngày đầu làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi tên công ty.
 • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư có cơ sở cấp giấy phép kinh doanh mới và Vạn Luật bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thông tin thay đổi phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi tên công ty
Thay đổi tên công ty

Lưu ý sau khi thay đổi tên công ty

Do tên doanh nghiệp thể hiện trên con dấu, hóa đơn, giấy tờ của doanh nghiệp. Vì vậy, khi thay đổi tên doanh nghiệp, công ty cần phải tiến hành các thủ tục sau:

 1. Thủ tục đổi dấu pháp nhân: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.

       2. Doanh nghiệp lưu ý giữ lại xác nhận đăng tải mẫu dấu hoặc vào trang web: cong thongtindangkydoanhnghiepquocgia để xác nhận.

 • Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty;
 • Làm thủ tục thay đổi tên cho các giấy phép con công ty đang sở hữu: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa/ Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu ….;
 • Gửi công văn lên cơ quan thuế về việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn công ty: Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp;
 • Làm thủ tục liên quan tới các đơn vị: Ngân hàng, bảo hiểm;

      3. Gửi công văn thay đổi tên công ty với các đối tác.

Nhiệm vụ của Vạn Luật khi thực hiện “đổi tên công ty” cho khách hàng

 • Tư vấn và kiểm tra tên dự định đổi sang có được sở KHĐT chấp nhận hay không.
 • Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi tên công ty (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 • Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty (do chủ sở hữu ký).
 • Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh và con dấu mới tại nhà cho khách hàng
 • Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Đại diện doanh nghiệp trả con dấu cũ cho công an
 • Đăng ký khắc dấu và soạn hồ sơ công bố mẫu dấu theo tên mới
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Soạn và nộp thông báo đã thay đổi tên công ty với cơ quan thuế

Quý khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Vạn Luật để được hỗ trợ thực hiện thủ tục nhanh chóng nhất. Vạn Luật cung cấp các dịch vụ về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau:

 • Tư vấn và tra cứu miễn phí tên thay đổi cho doanh nghiệp
 • Soạn hồ sơ thay đổi tên cho doanh nghiệp
 • Thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế cho doanh nghiệp.
 • Khắc con dấu mới cho doanh nghiệp
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu mới cho doanh nghiệp

HÃY GỌI VẠN LUẬT : 0919 123 698 ; 02473 023 698

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI