Khi công việc kinh doanh không thuận lợi, nhiều khó khăn và thuyệt vọng ập tới khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừng kinh doanh là một đoạn đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Về tổng quát, quy trình thực hiện việc tạm dừng kinh doanh đơn giản về dễ tiến hành hơn so với việc dừng kinh doanh hoàn toàn (giải thể). Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp hay Tạm ngưng hoạt động đơn vị thay vì làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Dưới đây là toàn bộ quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo quy định thế hệ nhất áp dụng từ năm 2018.

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 2. Dịch vụ tư vấn mở Công Ty tại Hà Nội
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Điều kiện để doanh nghiệp được đăng ký tạm ngừng hoạt động

Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp lập ra không kinh doanh tại trụ sở mình đã đăng ký hoặc không hoạt động kinh doanh thực tế do đó không kê khai thuế toàn diện. Khi có những vi phạm như trên, Chi cục thuế quản lý sẽ đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp này. Vì vậy muốn làm thủ tục đăng ký tạm ngưng doanh nghiệp, trước tiên doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế bị đóng.

Doanh nghiệp phải thông báo về việc thủ tục tạm ngưng hoạy động kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh 15 ngày trước khi doanh nghiệp tạm ngừng. Chẳng hạn ngày 15/9 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, lờ lững nhất ngày 31/8 doanh nghiệp sẽ phải gửi thông báo về việc tạm ngừng tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đơn vị đặt trụ sở.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp
Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Hồ sơ cần có để doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu đơn vị TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đơn vị TNHH nhị thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đơn vị cổ phần…)
 • Bạn dạng sao hợp lệ biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên, của chủ sở hữu đơn vị đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối
 • với đơn vị cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với đơn vị hợp danh.

Trình tự thực hiện doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động:

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp lờ lững nhất là 15 ngày trước khi tiến hành tạm dừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày khởi đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
 • Thời hạn tạm dừng kinh doanh không quá một năm. Sau khi thời hạn tạm dừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm dừng liên tục không được quá nhị năm.
 • Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:
 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Không thu lệ phí cho thủ tục này.

Thời hạn tạm ngừng hoạt động

Thời hạn tạm ngừng hoạt động cho doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2, Điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2014, theo đó doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục không được quá nhị năm.

Lưu ý: Việc gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong năm tiếp theo vẫn phải tuân thủ điều kiện về việc thông báo trước 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Lưu ý:

Về nghĩa vụ thuế, một số điểm đáng xem xét sau đây:

Người nộp thuế trong thời gian Thủ tục tạm ngưng hoạt động và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bạn dạng gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Tổng thời gian tạm dừng kinh doanh liên tục không được quá nhị năm. Sau thời gian này, doanh nghiệp không được phép tạm dừng kinh doanh nữa nhưng mà phải tiến hành đi vào hoạt động hoặc thực hiện thủ tục giải thể. Nếu thủ tục tạm ngưng hoạt động của đơn vị quá một năm nhưng mà không có thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh cũng như Cơ quan thuế thì doanh nghiệp sẽ bị tịch thu Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và bị xóa thông tin khỏi Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp cùng chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Trường hợp doanh nghiệp tiến hành kinh doanh lại trước thời hạn thủ tục tạm dừng doanh nghiệp thì phải gửi thông báo tới cho Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi khởi đầu hoạt động trở lại.

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và giúp đỡ dịch vụ tư vấn Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tại Hà Nội & TP.HCM

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

One thought on “Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

 1. Pingback: Thủ tục tạm dừng công ty | Các bước trình tự tạm dừng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]