Quy định về các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2021; Các khoản chi phí Không được trừ khi tính thuế TNDN; Các khoản chi phí bị khống chế – mức khống chế chi phí theo các văn bản mới nhất hiện nay:

XEM THÊM: Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Chi phí hợp lý được trừ là những chi phí cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi trợ cấp … và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng những điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  • Thông tư 78/2014/TT-BTC
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC
  • Thông tư 25/2018/TT-BTC
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
  1. Điều kiện tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật, các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Giá đã bao gồm thuế GTGT. Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

–    Các khoản chi phí này phải không thuộc các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  1. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

– Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chính là những khoản chi nhằm tạo ra doanh thu trong kỳ, tương ứng với doanh thu trong kỳ.

XEM THÊM: Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế?

Bao gồm:

+ Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động. Như: Tiền bảo hiểm, trợ cấp, phụ cấp theo quy định, đào tạo dạy nghề…

+ Chi phí vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu… chi phí cho hoạt động kinh doanh. Phù hợp định mức, tạo ra doanh thu trong kỳ

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra doanh thu trong kỳ

+ Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh trong kỳ

+ Chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ

+ Chi phí cho bộ máy quản lý, hoặc phí quản lý nộp cấp trên theo quy định

+ Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp không được khấu trừ

+ Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.

+ Các khoản tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng không được bồi thường

+ Hàng hóa hư hỏng do hết date, do sinh hóa tự nhiên không được tính vào chi phí được trừ

+ Các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa có doanh thu

+ Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới…

+ Chi phí nghiên cứu phát triển thị trường

+ Lỗ chênh lệch tỷ giá

+ Chi tài trợ nghiên cứu khoa học, tài trợ giáo dục, y tế, thiên tai, làm nhà hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng

+ Các khoản phạt hợp đồng

+ Các khoản trích lập dự phòng

+ Trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Lưu ý:

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ những khoản chi không tương ứng với doanh thu trong kỳ sau:

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu trong kỳ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

– Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp. Chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp. Phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

–  Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật.

–  Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

XEM THÊM: Đối tượng và các loại thế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam

Trên đây là nội dung bài viết các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vạn Luật mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với các doanh nghiệp hiện nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào hoặc có nhu cầu làm rõ vấn đề gì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn cụ thể.

 

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *