Nam Định là thành phố tỉnh lỵ thuộc tỉnh Nam Định, Việt Nam. Đây là một trong những thành phố được Pháp lập ra đầu tiên ở Liên bang Đông Dương. Nam Định là tỉnh mới phát triển với những ngành công nghiệp mới đang phát triển. Trong đó có ngành công nghiệp kinh doanh hóa chất.

XEM THÊM:THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

LÀM THỂ NÀO ĐỂ XIN ĐƯỢC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1. Cần chuẩn bị một bộ (01) hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo (mẫu theo quy định của pháp luật).

– Bản sao một trong ba loại giấy sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm tại Nam Định
Điều kiện kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm tại Nam Định

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất.

– Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa.

– Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất.

– Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất.

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định.

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.

XEM THÊM: Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Thái Bình

2. Thực hiện nộp hồ sơ và trình tự xử lý hồ sơ

Người tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Công Thương thông qua một trong hai phương thức:

  • Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện;
  • Nộp tại Sở Công Thương.

– Sau khi nộp hồ sơ, trong thời hạn 12 ngày Sở Công Thương tỉnh Nam Định sẽ thực hiện xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

– Sau khi nộp hồ sơ, trong thời hạn 12 ngày nếu Sở Công Thương tỉnh Nam Định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

– Sau khi nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tỉnh Nam Định sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

– Trong trường hợp các cơ sở đang sản xuất, kinh doanh hóa chất do yêu cầu chuyển đổi tên doanh nghiệp mà không có sự thay đổi về điều kiện sản xuất, kinh doanh thì phải gửi cho Sở Công Thương bản sao hợp lệ quyết định được phép đổi tên doanh nghiệp và văn bản xin đổi lại Giấy chứng nhận. 

3. Lệ phí: 1.200.000 VNĐ

4. Căn cứ pháp lý.

– Luật Hóa chất 2007.

– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

– Thông tư  08/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI