Tạm ngừng kinh doanh với công ty TNHH 2 thành viên là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi mà chuyện làm ăn không thuận lợi. Doanh nghiệp muốn có thời gian nhìn lại quá trình hoạt động để đưa ra các hướng kinh doanh mới.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên, thủ tục và những lưu ý khi đăng ký tạm ngừng như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để  có sự chuẩn bị tốt nhất bạn nhé.

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Công ty TNHH 2TV trở lên cần chuẩn bị hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh gồm:
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2TV trở lên (theo mẫu Phụ lục II-21, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 2TV trở lên (nếu có)
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV trở lên.
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Bước 2: Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH 2TV trở lên gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH 2TV trở lên đã đăng ký, chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho công ty TNHH 2TV trở lên sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc công ty TNHH 2TV trở lên đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

XEM THÊM: Tư vấn thủ tục tạm dừng công ty cổ phần 2019

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Công ty Vạn Luật xin cung cấp mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh để quý khách tham khảo theo Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 và Thông tư 20/2015 của Sở kế hoạch đầu tư ban hành. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline: 0919 123 698 để được tư vấn miễn phí

Dowload: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ Tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

CÔNG TY …………                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số           /QD                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/20014;
–    Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ –CP  về đăng ký kinh doanh;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty ……………………;
–    Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty  …………….. về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.

                                                             QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạmngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
                                                                                                            ……, ngày …….tháng…….năm …..
Nơi nhận:                                 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
– Sở kế hoạch và đầu tư ………..                                               Chủ tịch
– Lưu VP                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách có nhu càu cần xem thêm Dịch vụ tam ngừng kinh doanh do BRAVOLAW thực hiện

Liên hệ ngay:

Lưu ý: Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh không (không quá 1 năm) đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Doanh nghiệp không cần lên Sở, không cần phải giải trình với nhà nước. Doanh nghiệp không phải chờ đợi mòn mỏi để được giải quyết. Tất cả mọi vấn đề về thủ tục hành chính, pháp lý doanh nghiệp đã có Vạn Luật lo liệu.

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ tư vấn Tạm dừng công ty cổ TNHH 2 thành viên tại Hà Nội & TP.HCM

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI