Kiến tạo trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM

Dịch vụ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM

 • Hỗ trợ làm giấy chứng thực đủ điều kiện sức khỏe.
 • Hỗ trợ làm đề án xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM.
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bạn dạng hợp đồng lao động.
 • Hỗ trợ trong quá trình thẩm định của cơ quan nhà nước.
 • Hỗ trợ làm dịch vụ trọn gói từ A-Z
 • Hỗ trợ sau khi xây cất: làm dấu, tư vấn miễn phí về thuế, hướng dẫn khai báo và nộp thuế.
 • Trường hợp không thự hiện Gia Luật Phát chúng tôi cam kết trả lại tiêu phí và bồi thường 100% giá trị hợp đồng.

Căn cứ vào thông tư 03/2011/TT- BGDDT ngày 28/1/2011 ban hành về quy chế hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM

Tư vấn hỗ trợ trưc tuyến

Điều kiện hoạt động gồm có các ban cán bộ quản lý:

 • Giám đốc trung tâm
 • Phó giám đốc
 • Giáo viên, giáo viên cơ hữu thỉnh giảng đảm bảo tỉ lệ tối đa học viên 30 học viên / giảng viên
 • Nhân viên
 • Về cơ sở vật chất
 • Hồ sơ pháp lý
 • Điều kiện phục vụ giảng dậy
 • Trang vũ khí
 • Phương án chữa cháy cứu hộ
 • Hồ sơ xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM
 • Đơn xin xây cất trung tâm
 • Đề án xây cất trung tâm
 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, vị trí đặt trung tâm, sự cần thiết về cơ sở pháp lý về xây cất trung tâm
 • Mục tiêu công dụng của trung tâm
 • Chương trình đào tạo giảng dậy quy mô
 • Cơ cấu tổ chức trung tâm
 • Các giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn của giám đốc trung tâm
 • Cơ sở vật chất của trung tâm

Hiện nay, để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ của mọi người trong xã hội, hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM được mở ra với nhiều loại ngôn ngữ chẳng hạn: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,… Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ điều kiện và thủ tục xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học, bồi dưỡng văn hóa, vì vậy, Vạn Luật chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này:

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM

1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị xây cất;

2. Giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học trực thuộc hoạt động của đơn vị mình.

3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép xây cất các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học trực thuộc.

Đối với hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM trực thuộc doanh nghiệp thì thẩm quyền cấp phép thường là Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo. Thời hạn giấy phép đối với hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM dạng bán chuyên nghiệp chỉ là 01 năm và được gia hạn nhiều lần.

Điều kiện xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM theo quy định thế hệ

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM không phân biệt ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hay tiếng Trung Quốc sẽ phải phục vụ các điều kiện sau:

 • Thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Điều kiện này yêu cầu người xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM phải thực hiện thủ tục xin xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn việc hoạt động dạy ngoại ngữ tại địa bàn là thích hợp với quy hoạch giáo dục của địa phương.
 • Đề án xây cất trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, vũ khí, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM phải được lập thành đề án rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nắm bắt được các thông tin quản lý chuyên ngành như số lượng học viên, đối tượng hướng tới,…
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành hứa hẹn trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ phục vụ yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải hứa hẹn tỷ trọng trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng công dụng thích hợp, phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu hứa hẹn 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, vũ khí phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Tư vấn hỗ trợ trưc tuyến

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định xây cất trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Thông báo về trang vũ khí làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bạn dạng chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí hứa hẹn hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM

 • Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Quận 12 HCM nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở giáo dục và đào tạo.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bạn dạng những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng phục vụ các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bạn dạng thẩm định;
 • Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 nghị định 46/2017/NĐ-CP quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bạn dạng thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin cần thiết Vạn Luật hỗ trợ tới quý khách hàng. Hãy liên hệ với Vạn Luật theo Hotline: 0919 123 698 để được tư vấn miễn phí. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động cùng đội ngũ Luật sư tài năng Vạn Luật hỗ trợ tới quý khách hàng tiêu phí rẻ nhất, thời gian hoàn thành sớm nhất.

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI: P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM: 22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

12 thoughts on “Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 12 HCM

 1. Vinh Hiển says:

  Em có 2 TTNN ở Đà Lạt, hoạt động hơn năm nay chưa có giấy phép, giáo viên và cơ sở vật chất đều ổn định, anh chị tư vấn cấp phép dùm em qua sđt 0936002****

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]