Để giới thiệu nhân viên của mình đến làm việc tại một đơn vị khác, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức thường sử dụng mẫu giấy giới thiệu. Điều này giúp cho việc làm việc của nhân viên được thuận lợi hơn và các công việc có thể được giải quyết một cách nhanh chóng. Vì vậy, việc biết đến mẫu giấy giới thiệu là rất cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp và công ty có thể làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ quy chế.

XEM THÊM: Các mẫu hợp đồng cho thuê nhà cập nhật mới nhất năm 2023

Giấy giới thiệu là một loại tài liệu được sử dụng để giới thiệu một cá nhân đi làm việc và công tác tại một đơn vị khác mà có quan hệ hoặc hợp tác với đơn vị mà cá nhân đó đang làm việc. Mẫu giấy giới thiệu được viết ra nhằm đảm bảo rằng cá nhân đó có thể được hưởng các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, giúp cho cá nhân có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Qua mẫu giấy giới thiệu, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện hơn trong việc tiếp đón đúng người, đúng công việc, giúp cho cả hai bên có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức giới thiệu một cá nhân hoặc tổ chức đến một nơi làm việc hoặc thực hiện một công việc nào đó thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức của mình. Việc sử dụng giấy giới thiệu giúp đảm bảo quyền lợi và nhiệm vụ của cá nhân khi đến làm việc tại nơi được giới thiệu, đồng thời giúp cho đơn vị tiếp nhận thuận tiện hơn trong việc xác nhận thông tin và tránh nhầm lẫn.

Có nhiều mẫu giấy giới thiệu phổ biến, trong đó có:

  • Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng: sử dụng để giới thiệu một cá nhân đến ngân hàng để rút tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khác.
  • Giấy giới thiệu chuyển trường: sử dụng để giới thiệu một sinh viên hoặc học sinh đến một trường học khác khi chuyển trường.
  • Giấy giới thiệu đăng ký xe máy: sử dụng để giới thiệu chủ xe máy đến đơn vị cấp giấy phép đăng ký xe để thực hiện thủ tục đăng ký.
  • Giấy giới thiệu người vào Đảng: sử dụng để giới thiệu một cá nhân đến đảng viên để được đánh giá và xét duyệt đăng ký vào Đảng.
  • Giấy giới thiệu công tác: sử dụng để giới thiệu một cá nhân đến một đơn vị khác để thực hiện công tác cụ thể.

2. Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất

2.1 Mẫu Giấy giới thiệu 01 liên

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- ………

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

………………………………………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………. ………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Được cử đến: ………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất năm 2022
Mẫu giấy giới thiệu mới nhất năm 2023

2.2 Mẫu Giấy giới thiệu 02 liên

ĐƠN VỊ:…………………

SỐ:……………………../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu:…………………………….

Chức vụ:…………………………..

Được cử đến:………………

Để:…………………………
Có giá trị từ …… đến…………năm 20……

Ngày … tháng … .năm ……

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: …………..

SỐ:…………./GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XEM THÊM: Hướng dẫn Cách tra cứu CIC cá nhân đơn giản và nhanh nhất!

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Trân trọng giới thiệu: ………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………

Để:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị: ………………………………….giúp đỡ …………………………. ……………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ…………….đến…………….năm 20……
Ngày …….. tháng …….. năm ………

Thủ trưởng đơn vị

 

3. Một số mẫu Giấy giới thiệu cụ thể

3.1 Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- …. …..

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Về việc: Rút tiền mặt

Mong Ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Chữ ký, dấu)

3.2 Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …..……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- …. …..

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Em: Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 01/01/2012

Nơi sinh:  Nam Từ Liêm – Hà Nội

 

Là học sinh lớp 3A  năm học 2019 – 2020 của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường Trường Tiểu học Nam Thành Công

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em Nguyễn Văn A được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

……….ngày… tháng …. năm……

HIỆU TRƯỞNG

3.3 Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận …………………………………………….

ĐẠI HỌC……………………………………….

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) …………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………./…………..……../………..…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:…………………………. ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp:…………………………..

Hiện là sinh viên năm lớp ………. Khoa: ……………………………..

Khóa học…………………………hệ đào tạo ………………………………………

Đến liên hệ: tại Công an Quận …………………để làm thủ tục đăng ký xe……….

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ……………….để sinh viên:…………………..hoàn thành nhiệm vụ.

…………, ngày …… tháng ….. năm …..

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Trên đây là những mẫu Giấy giới thiệu thường dùng nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc hay yêu cầu về các loại giấy giới thiệu, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Lợi ích của giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là loại giấy tờ có giá trị pháp lý thường được sử dụng nhiều trong các hoạt động của công ty. Giấy giới thiệu nhằm mục đích giới thiệu người đại diện cho doanh nghiệp hoặc cá nhân thực hiện một công việc nào đó.

Khi cá nhân đi làm việc với các cơ quan nhà nước như ngân hàng, cơ quan hành chính, giấy giới thiệu sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết công việc hơn.

Khi làm việc giữa các cá nhân hoặc doanh nghiệp với nhau thì giấy giới thiệu sẽ giúp xác nhận đúng người sẽ làm việc, tạo sự tin tưởng tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc giả mạo gây hậu quả khôn lường.

XEM THÊM: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú cập nhật mới nhất!

Hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục liên quan đến pháp lý, như: ký biên bản bàn giao, chứng từ, hồ sơ…

#Mẫu giấy giới thiệu 2022
#Mẫu viết giấy giới thiệu
#Giấy giới thiệu tiếng Anh La gì
#Nội dung giấy giới thiệu
#Cách làm giấy giới thiệu
#Mẫu giấy giới thiệu MobiFone
#Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường
#Mẫu giấy giới thiệu ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]