Lưu hành nội bộ là việc đưa ra các quy định, nguyên tắc ứng xử và quy chế hoạt động sử dụng đối với tất cả các thành viên trong phạm vi của một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhằm điều hành hoạt động một cách thống nhất.

XEM THÊM: Giấy phép xây dựng nhà thầu nước ngoài cho dự án điện gió

Hiện nay vấn đề quản lý nội bộ doanh nghiệp được các khách hàng quan tâm nhiều bởi nó liên quan đến vấn đề quản lý và hoạt động thống nhất để tạo nên hiệu quả cho doanh nghiệp. Một trong những vấn đề quan trọng trong quản lý nội bộ đó chính là lưu hành nội bộ, vậy lưu hành nội bộ là gì? Các tài liệu và lưu ý khi ban hành tài liệu lưu hành nội bộ như thế nào?

Lưu hành nội bộ là gì?

Lưu hành nội bộ là việc đưa ra các quy định, nguyên tắc ứng xử và quy chế hoạt động sử dụng đối với tất cả các thành viên trong phạm vi của một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhằm điều hành hoạt động một cách thống nhất.

Các quy chế nội bộ trong doanh nghiệp

Nếu như trong điều lệ của doanh nghiệp quy định chung về các nguyên tắc trong quản trị doanh nghiệp thì trong hoạt động các doanh nghiệp cần ban hành các quy chế quản lý nội bộ quy định chi tiết các nguyên tắc trong điều lệ để cho các thành viên doanh nghiệp hiểu và dễ dàng thực hiện trên tình hình thực tế hoạt động.

Một doanh nghiệp thông thường cần có các quy chế nội bộ sau:

– Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên;

– Quy chế hoạt động của ban kiểm soát;

– Quy chế quản lý nhân sự;

– Quy chế tài chính và tiền lương;

– Các quy chế khác tùy thuộc vào loại hình và quy mô của doanh nghiệp.

Các quy chế nội bộ sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không bắt buộc phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy chế nội bộ được ban hành như là công cụ để bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu doanh nghiệp. Vì trên thực tế, các chủ sở hữu doanh nghiệp không thể tự mình quản lý và đại diện doanh nghiệp tham gia vào tất cả các giao dịch cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình được. Việc xây dựng quy chế nội bộ tạo nên một mối ràng buộc về trách nhiệm pháp lý của các thành viên trong doanh nghiệp đối với công việc của mình.

Lưu hành nội bộ là gì? Pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ
Lưu hành nội bộ là gì? Pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ

Các tài liệu lưu hành trong nội bộ doanh nghiệp

Các tài liệu mà doanh nghiệp thường lưu hành trong hoạt động nội bộ là:

– Chính sách và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Những văn bản này thể hiện quan điểm về chiến lược hoạt động và những con số cụ thể cần đạt được;

– Văn bản quy định hệ thống quản lý của doanh nghiệp;

– Văn bản quy định quy trình thực hiện công việc cụ thể;

– Các biểu mẫu chung áp dụng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

– Các văn bản về lịch làm việc, tiền lương, chế độ đãi ngộ, tiêu chuẩn tuyển dụng và các văn bản khác cần thiết ban hành dựa trên tình hình thực tế.

Các yêu cầu khi ban hành tài liệu quản trị nội bộ

Sau khi đã hiểu lưu hành nội bộ là gì? Khách hàng cần xác định được tài liệu ban hành phải đáp ứng các điều kiện nào để có hiệu lực và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật? Mời quý khách hàng tham khảo các yêu cầu dưới đây:

– Tài liệu được ban hành phải phù hợp với các quy định của pháp luật và không được trái luật;

– Tài liệu phải phù hợp với thực tế quản lý, hoạt động của doanh nghiệp;

– Tài liệu ban hành phải có cấu trúc rõ ràng, thống nhất giữa các nội dung và các văn bản khác đã ban hành;

– Đối với phạm vi điều chỉnh: phải quy định trực tiếp nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung và quy định trùng với các văn bản nội bộ khác đã ban hành;

– Quy định đối tượng điều chỉnh rõ ràng: ai và đối tượng nào áp dụng thực hiện văn bản?

– Nội dung của văn bản phải tách bạch các vấn đề chi tiết và không được quy định lặp lại các văn bản quy định chi tiết khác đã ban hành;

– Ngôn ngữ sử dụng phải chính xác, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu;

– Mỗi văn bản cần phải có người chịu trách nhiệm rà soát và trình phê duyệt các văn bản theo quy trình ban hành văn bản mà nội bộ doanh nghiệp quy định;

– Các tài liệu đã ban hành phải được các đối tượng áp dụng biết và thực thi nghiêm chỉnh trên thực tế.

Hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp

Có rất nhiều câu hỏi về văn bản quy phạm nội bộ là gì gửi đến Vạn Luật. Nay chúng tôi trả lời câu hỏi chung thông qua bài viết dưới đây, Quý bạn đọc, Quý khách hàng tham khảo.

Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặc từng hành vi cụ thể. Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể. Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc…

Hiểu được tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình, nội quy nội bộ; tôi luôn học hỏi và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

Dưới đây là hệ thống danh mục những văn bản nội bộ Vạn Luật tham gia xây dựng cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Có thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn đối với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kinh doanh thương mại, giáo dục đào tạo.

Lưu ý: Đây chỉ là những danh mục cho quý khách hàng tham khảo, cụ thể chi tiết sẽ tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp để xây dựng lên những quy phạm sao cho phù hợp với thực tế. Quý khách hàng muốn có văn bản tham khảo có thể kết nối đến các Luât sư của Vạn Luật hoặc để lại thông tin, email phản hồi chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí.

XEM THÊM: Đăng ký dấu cho văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài

Đây là hệ thống văn bản quy phạm nội bộ có tính pháp lý hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp. Nhóm các văn bản này bao gồm:

 1. Nội quy lao động 
 2. Nội quy ra vào cơ quan, doanh nghiệp;
 3. Nội quy ra vào kho vật tư; 
 4. Nội quy Phòng cháy chữa cháy;
 5. Thỏa ước lao động tập thể;
 6. Quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/đơn vị trực thuộc;
 7. Quy định thể thức trình bày văn bản;
 8. Quy định chế độ lưu trữ;
 9. Quy chế văn hóa doanh nghiệp;
 10. Quy chế phân cấp quản lý;
 11. Quy trình quản lý vật tư thu hồi;
 12. Quy chế quản lý phân phối tiền lương và thu nhập;
 13. Quy định thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động;
 14. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
 15. Quy định khen thưởng kỷ luật an toàn vệ sinh lao động;
 16. Quy chế tổ chức thanh kiểm tra nội bộ;
 17. Quy chế tổ chức và hoạt động bảo vệ;
 18. Quy định công tác tuần tra, bảo vệ, canh gác;
 19. Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị;
 20. Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước;
 21. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 22. Quy định tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
 23. Quy chế quản lý, thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp;
 24. Quy định quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ;
 25. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
 26. Quy định thực hành tiết kiệm trong cơ quan, doanh nghiệp;
 27. Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
 28. Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp;
 29. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô;
 30. Quy định chế độ công tác phí;
 31. Quy chế thu chi nội bộ;
 32. Quy chế về công tác cán bộ;
 33. Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
 34. Quy chế tổ chức và hoạt động phòng chống tham nhũng;
 35. Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế;
 36. Quy chế tổ chức thanh tra, kiểm tra;
 37. Quy chế tuyển dụng và đào tạo;
 38. Quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
 39. Quy tắc đạo đức ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp;
 40. Quy chế đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng trong cơ quan, Doanh nghiệp;
 41. Quy trình hoạch định nhân sự;
 42. Quy chế tổ chức và hoạt động;
 43. Quy chế làm việc;
 44. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại;
 45. Quy chế thi đua, khen thưởng;
 46. Quy chế nâng lương, nâng bậc;
 47. Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi;
 48. Quy định về Phòng, chống bão, lụt;
 49. Quy định tổ chức Hội nghị truyền hình;
 50. Quy chế cho vay và cho vay lại;
 51. Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát tại đơn vị;
 52. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty mẹ;
 53. Quy chế tổ chức và hoạt đọng của ban kiểm soát;
 54. Quy chế phân cấp lập kế hoạch;
 55. Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp;
 56. Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ;
 57. Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan, doanh nghiệp (Vào đây để biết nội dung chính);
 58. Quy chế trợ cấp, thăm hỏi con của cán bộ công nhân viên, người lao động;
 59. Quy chế công tác đấu thầu;
 60. Quy chế xây dựng và quản lý sử dụng nhãn hiệu;
 61. Quy định chế độ báo cáo lao động, thu nhập và việc làm;
 62. Quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn;
 63. Quy định công tác cổ phần hóa;
 64. Quy định dò tìm, xử lý bom, mìn, chất độc hóa hoạc trong xây dựng;
 65. Quy định đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;
 66. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình;
 67. Quy định định mức lao động;
 68. Quy định quản lý chất lượng xây dựng công trình;
 69. Quy định quản lý chi tiêu và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp;
 70. Quy định quản lý công nợ;
 71. Quy định quản lý tài sản cố định;
 72. Quy định xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ;
 73. Quy định quản lý, vận hành trang thông tin điện tử xuất bản Internet;
 74. Quy trình sản xuất, kinh doanh;
 75. Còn nữa…

Trên đây là nội dung bài viết cho Quý khách hàng tham khảo về văn bản quy phạm nội bộ trong doanh nghiệp. Quý bạn đọc, quý khách hàng có thể kết nối tổng đài để tìm hiểu thêm. Vui lòng gửi email nếu muốn được cung cấp các văn bản nội bộ miễn phí từ Vạn Luật.

XEM THÊM: Trình tự, thủ tục đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến lưu hành nội bộ là gì? Các tài liệu và lưu ý ban hành tài liệu lưu hành nội bộ. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn 091 6655 698 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *