Con cái là tài sản quý giá nhất của mỗi người phụ thân, người mẹ. Chính vì vậy, trong năm nay, nếu muốn sinh em bé, mỗi cặp vợ chồng không nên bỏ qua chế độ thai sản 2020 nhưng pháp luật dành cho mình. Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, có nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2020.

XEM THÊM: Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội & nộp hồ sơ báo chốt BHXH

1. Chế độ thai sản dành cho ai?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh em bé;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh em bé.

Tuy nhiên, cần lưu ý về thời gian tham gia để được hưởng chế độ này của một số đối tượng:

 • Lao động nữ sinh em bé, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Lao động nữ sinh em bé đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên nhưng khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo sai bảo của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Ngoài ra, người lao động phục vụ đủ các điều kiện nêu trên nhưng xong hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ này.

Chế độ thai sản 2020 cho người lao động tại Việt Nam
Chế độ thai sản 2020 cho người lao động tại Việt Nam

2. Cách tính chế độ thai sản 2020

Nhằm bảo vệ sức khỏe và thu nhập cho lao động nữ khi thực hiện thiên chức làm mẹ, pháp luật tạo điều kiện tối đa để lao động nữ được hưởng trọn quyền lợi này bằng việc được nghỉ làm và nhận tiền thai sản.

Cách tính chế độ nghỉ thai sản

Tùy vào từng giai đoạn của thai kỳ nhưng lao động nữ sẽ được nghỉ những ngày khác nhau. Cụ thể:

 • Khi có thai: nghỉ 05 ngày cho 05 lần đi khám thai;
 • Khi thai có vấn đề (sẩy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý): nghỉ tối đa 50 ngày;
 • Khi sinh em bé: Nghỉ 06 tháng, trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ nhì trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
 • Khi tránh thai: Nghỉ tối đa 15 ngày.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và nghỉ hằng tuần.

Ngoài ra, người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ cho tới khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả phụ thân và mẹ cùng tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng thì chỉ phụ thân hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

(Điều 32, 33, 34 và 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Xem thêm: Thủ tục báo tăng, báo giảm lao động đóng bảo hiểm xã hội mới nhất!

Cách tính tiền thai sản

Lao động nữ sinh em bé hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền thai sản, bao gồm:

– Trợ cấp một lần:

Mức trợ cấp

=

2

x

Lương cơ sở

Cụ thể:

Từ 01/01/2019, mức trợ cấp là: 2.780.000 đồng

Từ 01/07/2019, mức trợ cấp là: 2.980.000 đồng

(Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

– Tiền chế độ:

Mức hưởng hàng tháng

=

100%

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

(Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Xem thêm: Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

3. Chế độ thai sản của chồng

Để chăm sóc tốt nhất cho đứa con của mình, pháp luật cũng tạo điều kiện cho lao động nam được hưởng chế độ thai sản. Theo đó:

Thời gian nghỉ thai sản

Trong 30 ngày đầu kể từ ngày người vợ sinh em bé, người chồng được nghỉ từ 05 tới 14 ngày làm việc:

 • 05 ngày nếu sinh thường;
 • 07 ngày nếu sinh mổ, sinh dưới 32 tuần tuổi;
 • 10 ngày nếu sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày;
 • 14 ngày nếu sinh đôi trở lên nhưng phải mổ.

(khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Tiền thai sản

– Trợ cấp một lần:

Khoản trợ cấp này áp dụng trong trường hợp sinh em bé nhưng chỉ có người chồng tham gia BHXH và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi người vợ sinh.

Mức trợ cấp

=

2

x

Lương cơ sở

(Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

– Tiền chế độ:

Mức hưởng

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc

:

24

x

Số ngày nghỉ

(Điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

4. Hồ sơ hưởng chế độ

Theo quy định tại Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH, người lao động làm hồ sơ hưởng thai sản bao gồm các giấy tờ sau:

– Đối với lao động nữ sinh em bé, tùy vào từng trường hợp để cung ứng loại giấy tờ cho thích hợp:

 • Bạn dạng sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;
 • Bạn dạng sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết;
 • Bạn dạng sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh về tình trạng người mẹ sau sinh không đủ sức khỏe để chăm con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau sinh nhưng chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy chứng thực nghỉ dưỡng thai.

– Đối với lao động nữ khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc tránh thai:

 • Giấy chứng thực nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú;
 • Giấy ra viện nếu điều trị nội trú.

– Đối với người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi:

Giấy chứng thực nuôi con nuôi.

– Đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh:

 • Bạn dạng sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con;
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh em bé phải mổ, sinh em bé dưới 32 tuần tuổi.

5. Thủ tục hưởng chế độ

Để người lao động được hưởng chế độ, các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ

 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản nêu trên cho người sử dụng lao động.
 • Trường hợp thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Người sử dụng lao động lập hồ sơ

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ (bao gồm hồ sơ của người lao động và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản) nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ

Cơ quan BHXH chi trả tiền thai sản cho người lao động trong vòng:

 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động;
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động thôi việc trước khi sinh, nhận con nuôi.

Như vậy, tối đa trong 20 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động sẽ được nhận tiền thai sản.

(Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

6. Nghỉ dưỡng sức sau sinh

Đối với những lao động nữ trong 30 ngày đầu trở lại làm việc nhưng vẫn chưa đủ sức khỏe, pháp luật tạo điều kiện cho họ được nghỉ dưỡng sức từ 05 tới 10 ngày:

 • Tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ nhì con trở lên;
 • Tối đa 07 ngày nếu sinh mổ;
 • Tối đa 05 ngày với các trường hợp khác.

Trong thời gian này, người lao động được chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản với mức hưởng:

Mức hưởng mỗi ngày

=

30%

x

Mức lương cơ sở

Với các quy định nêu trên, có thể thấy, pháp luật tạo điều kiện tối đa cho người lao động thực hiện tốt nhất thiên chức của mình. Chính vì vậy, các cặp vợ chồng đang có kế hoạch sinh em bé không nên bỏ qua những thông tin này.

7. Chế độ được hưởng

a) Trường hợp sinh em bé thông thường

 • Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con nghỉ thêm 1 tháng. 
 • Thời gian nghỉ tính cả nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết.

b) Trường hợp nhận con nuôi

–    Trường hợp nhận con nuôi thì người mẹ được nghỉ tới khi con đủ 6 tháng tuổi

c) Trường hợp con chết

Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh nhưng thai chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.

Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh em bé nhưng con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng, cụ thể như sau:

 • Con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh em bé;
 • Con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng

–    Thời gian nghỉ tính cả nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết.

d) Trường hợp mẹ chết sau sinh

Trường hợp mẹ chết thì phụ thân hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ theo thời gian còn lại của mẹ. Nếu không nghỉ thì ngoài tiền lương còn được hưởng tiền chế độ cho thời gian còn lại của người mẹ.

 • Nếu phụ thân nghỉ chăm con thì nộp hồ sơ tại đơn vị của phụ thân.
 • Nếu phụ thân không nghỉ chăm con thì nộp hồ sơ tại đơn vị của mẹ.

XEM THÊM: Công bố mỹ phẩm là gì? Vì sao phải công bố mỹ phẩm?

Tham gia BHXH Đối tượng hưởng Thời gian hưởng Mức hưởng
Phụ thân Mẹ      
Không Phụ thân hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng Thời gian còn lại của mẹ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng của mẹ
Được nghỉ việc hưởng chế độ TS đối với thời gian còn lại của mẹ Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của phụ thân
Không Có nhưng không đủ điều kiện Cho tới khi con đủ 6 tháng Mức bình quân tiền lương các tháng đóng BHXH của mẹ
Có nhưng không đủ điều kiện Được nghỉ việc hưởng chế độ TS cho tới khi con đủ 6 tháng Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của phụ thân
Không Cho tới khi con đủ 6 tháng Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của phụ thân

e)  Điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh em bé hoặc con chết sau khi sinh em bé khi có đủ điều kiện sau đây:

 • Sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng;
 • Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
 • Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp thai sản tới hết thời hạn theo quy định.

Liên hệ dịch vụ【Chế độ thai sản cho lao động nữ 2020】‎

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]