Xin giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài – Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.

Để thực hiện các hoạt động xây dựng tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài cần phải đáp ứng một số điều kiện và tiến hành xin các giấy phép cần thiết. Sau đây là một số thông tin hữu ích cho việc xin giấy phép xây dựng tại Việt Nam

Điều kiện của nhà thầu nước ngoài là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng dự án xây dựng được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng. Để đáp ứng các yêu cầu về điều kiện của nhà thầu nước ngoài, các công ty tư vấn và giải quyết giấy phép thầu như Vạn Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các nhà thầu nước ngoài như sau:

 • Nhà thầu nước ngoài cần có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Điều này có nghĩa là nhà thầu nước ngoài cần đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại quốc gia mình đang hoạt động và đảm bảo tuân thủ các quy định tại Việt Nam.
 • Nhà thầu nước ngoài cần có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc có đại diện ủy quyền tại Việt Nam. Điều này giúp đảm bảo rằng nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm với các quy định pháp lý và các điều kiện kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nhà thầu nước ngoài phải có kinh nghiệm thực hiện các dự án xây dựng tương đương và có đủ nguồn lực để thực hiện dự án. Điều này giúp đảm bảo rằng nhà thầu nước ngoài có khả năng thực hiện dự án xây dựng một cách chuyên nghiệp và đạt được chất lượng và tiến độ như yêu cầu.
 • Giấy phép xây dựng là một yếu tố cần thiết để nhà thầu nước ngoài được phép tham gia vào dự án xây dựng tại Việt Nam. Trước khi xin giấy phép, nhà thầu nước ngoài cần thực hiện đầy đủ các thủ tục về tư vấn thiết kế, đấu thầu, ký kết hợp đồng và bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.
 • Nhà thầu nước ngoài cần có giấy tờ, tài liệu chứng minh năng lực của mình và các đối tác tham gia dự án để chứng minh rằng

Nội dung trên đề cập đến các yêu cầu và thủ tục mà nhà thầu nước ngoài cần tuân thủ khi thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt là trong khu công nghiệp tại Đà Nẵng.

Đầu tiên, nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định về quản lý dự án, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Điều này đảm bảo rằng hoạt động xây dựng của họ không gây hại đến môi trường và đảm bảo an toàn cho người lao động.

Ngoài ra, tùy thuộc vào loại công trình và quy mô dự án, nhà thầu nước ngoài cần phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau để được cấp giấy phép xây dựng. Để đảm bảo việc xin giấy phép xây dựng được thực hiện đúng quy định, nhà thầu nước ngoài cần thực hiện đầy đủ các thủ tục và có đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Đối với khu công nghiệp tại Đà Nẵng, Việt Nam, nhà thầu nước ngoài cần có giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để được thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Ngoài ra, nhà thầu nước ngoài cần đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Cuối cùng, để được cấp giấy phép xây dựng, nhà thầu nước ngoài cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép xây dựng, bao gồm các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động và các tài liệu liên quan khác. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác sẽ giúp cho việc xin cấp giấy phép xây dựng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài các giấy tờ trên, nhà thầu nước ngoài cần phải có hợp đồng thầu xây dựng với chủ đầu tư và bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện xây dựng, nhà thầu nước ngoài cần phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và quản lý dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tóm lại, để xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng tại Đà Nẵng, Việt Nam, nhà thầu nước ngoài cần thực hiện đầy đủ các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và quản lý dự án.

XEM THÊM: Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài

Chúng tôi là nhà thầu nước ngoài, có trụ sở chính tại Hồng Kông. Sắp tới, chúng tôi có thầu xây dựng một dự án trong khu công nghiệp tại Đà Nẵng, Việt Nam. Chúng tôi không biết là chúng tôi cần phải đảm bảo những điều kiện gì và cần phải tiến hành xin các loại giấy phép nào để thực hiện các hoạt động xây dựng này?

Trả lời:

Lời đầu tiên, Công ty Vạn Luật thuộc Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng gửi lời chào trân trọng đến quý khách hàng. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi xin trả lời về quy định liên quan đến điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014, nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động. Điều này có nghĩa là các nhà thầu nước ngoài muốn tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam cần phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực và tuân thủ các quy định về đấu thầu.

Ngoài ra, theo khoản 13 Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, văn phòng điều hành là văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động tại địa phương có công trình xây dựng để thực hiện nhiệm vụ nhận thầu sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Văn phòng điều hành chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện hợp đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để đảm bảo sự minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện dự án.

Vì vậy, để hoạt động xây dựng tại Việt Nam, các nhà thầu nước ngoài cần phải tuân thủ các quy định liên quan đến năng lực và đấu thầu, cùng với đó là việc đăng ký văn phòng điều hành để thực hiện các nhiệm vụ nhận thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng. Việc đăng ký văn phòng điều hành là bắt buộc và được quy định rõ trong Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nếu không tuân thủ quy định này, nhà thầu nước ngoài sẽ không được cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Cùng với việc đăng ký văn phòng điều hành, nhà thầu nước ngoài cũng phải thực hiện các thủ tục đăng ký khác như đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vì vậy, khi làm việc với các nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng, các bên liên quan cần phải chú ý đến việc đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ các quy định liên quan đến năng lực và đấu thầu của nhà thầu nước ngoài. Đồng thời, các bên cũng cần thực hiện các thủ tục và quy định đăng ký khác để đảm bảo hoạt động xây dựng diễn ra thuận lợi và đúng luật.

Điều kiện để được cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam:

– Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định 59 phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.

– Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu.

– Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư;
 • Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

– Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Giấy phép xây dựng nhà thầu nước ngoài - Vạn Luật
Giấy phép xây dựng nhà thầu nước ngoài – Vạn Luật

Về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Để hoạt động xây dựng tại Việt Nam, các nhà thầu nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện năng lực và đấu thầu, cùng với việc đăng ký văn phòng điều hành để thực hiện các nhiệm vụ nhận thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Đối với việc cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài, theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, nhà thầu nước ngoài được cấp phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện như đã nêu. Điều kiện này yêu cầu nhà thầu nước ngoài phải có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, cũng như đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nhà thầu nước ngoài cũng phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Trong trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu, nhà thầu nước ngoài được phép thực hiện dự án mà không cần liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam. Tuy nhiên, khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Nhà thầu nước ngoài cũng phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam. Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BXD khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đăng ký văn phòng điều hành là bắt buộc đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Văn phòng điều hành này sẽ đóng vai trò quản lý và điều hành các hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nhận thầu tại Việt Nam.

Để được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, các nhà thầu nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu được quy định trong pháp luật về xây dựng. Cụ thể, nhà thầu nước ngoài cần phải có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực phù hợp với công việc nhận thầu.

Ngoài ra, nhà thầu nước ngoài cũng phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam trong trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực để tham gia vào các công việc của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam, nhà thầu nước ngoài cần phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam thực hiện.

Cuối cùng, nhà thầu nước ngoài cần cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam. Việc tuân thủ các quy định và nỗ lực đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn sẽ giúp các nhà thầu nước ngoài có được một vị thế đáng tin cậy và cạnh tranh trong thị trường xây dựng tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài) (Điều 4 Thông tư 14/2016/TT-BXD)

Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 1của Thông tư này.
 2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
 3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi mà nhà thầu đang thực hiện dự án cấp.
 4. Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2của Thông tư này và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).
 5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam (có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu), trong đó xác định rõ phần việc mà nhà thầu Việt Nam thực hiện.

Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư và bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam.

 1. Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 3của Thông tư này.
 2. Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phát sinh trong cùng một năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các tài liệu nêu tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

Quy trình cấp phép hoạt động xây dựng(Điều 6 Thông tư 14/2016/TT-BXD).

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu. Trường hợp hồ sơ không đủ Điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết.

Lệ phí (Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC): Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 (hai triệu) đồng/giấy phép.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng:

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên.

– Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Quy định và cách thức thông báo Văn phòng Điều hành

Quy định và cách thức thông báo Văn phòng Điều hành là một phần quan trọng trong quy trình hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài. Theo quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BXD, khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài cần lập Văn phòng Điều hành tại nơi có dự án và đăng ký các thông tin liên quan đến Văn phòng Điều hành.

Nếu nhà thầu nước ngoài ký kết hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, họ có thể lập Văn phòng Điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để thực hiện công việc. Tuy nhiên, nhà thầu nước ngoài cần cập nhật thông tin của Văn phòng Điều hành và thông báo về những thay đổi cho các cơ quan chức năng liên quan.

Sau khi đăng ký các thông tin của Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài cần thực hiện việc thông báo cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng Điều hành, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan. Thông báo này có thể được thực hiện bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 của Thông tư 14/2016/TT-BXD.

Với việc thực hiện đầy đủ các quy định và cách thức thông báo Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài có thể đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng. Điều này góp phần tạo ra sự minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Đăng ký văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài (Theo Công văn 438/BXD-XL ngày 17/3/2008)

Theo Công văn 438/BXD-XL ngày 17/3/2008, sau khi nhận được giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài cần phải gửi đơn đăng ký Văn phòng điều hành cho Sở Xây dựng nơi có dự án nhận thầu. Đơn đăng ký này phải tuân thủ mẫu tại Phụ lục số 1 và cần kèm theo bản sao giấy phép thầu có chứng thực.

Sau khi nhận được đơn đăng ký, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu trong thời gian 5 ngày làm việc. Giấy xác nhận này phải tuân thủ mẫu tại Phụ lục số 2 và không được thu bất kỳ một loại lệ phí nào.

Việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình là một trong những quy định cần tuân thủ của nhà thầu nước ngoài khi tham gia thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam. Qua đây, nhà thầu có thể quản lý và điều hành công trình một cách thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý và kiểm soát của các cơ quan chức năng. Nếu không tuân thủ quy định này, nhà thầu nước ngoài sẽ bị xử phạt và không được tiếp tục tham gia các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng:

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng là quyền được cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng đảm nhiệm. Việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng là quá trình quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình xây dựng. Đặc biệt, đối với nhà thầu nước ngoài, quy trình cấp giấy phép có nhiều quy định cụ thể.

Theo đó, đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng sẽ cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Khi nhận được hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động xây dựng, các cơ quan tiếp nhận sẽ xem xét hồ sơ và yêu cầu bổ sung, sửa chữa nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa phù hợp trong vòng 5 ngày làm việc. Nếu cần thiết, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cung cấp hướng dẫn bằng văn bản cho nhà thầu.

Sau khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng sẽ xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong vòng 20 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc không đủ điều kiện, cơ quan sẽ từ chối cấp giấy phép hoạt động xây dựng và nêu rõ lý do.

XEM THÊM: Gặp mặt và làm việc với hội doanh nghiệp trẻ tại Hà Nội

Dịch vụ xin giấy phép thầu của Vạn Luật

Vạn Luật là một công ty tư vấn pháp luật chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm, công ty cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu khách hàng cần tư vấn về điều kiện để được cấp giấy phép, Vạn Luật sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các quy định về vốn điều lệ, kinh nghiệm, thiết bị và nhân sự. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo hợp đồng liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia.

Với dịch vụ soạn thảo toàn bộ hồ sơ tài liệu xin giấy phép thầu xây dựng, Vạn Luật sẽ giúp khách hàng thu thập đầy đủ các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết để nộp hồ sơ xin giấy phép thầu cho Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng. Điều này giúp cho quá trình xin giấy phép thầu được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.

Ngoài ra, Vạn Luật còn cung cấp dịch vụ dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, công ty cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Với những dịch vụ chuyên nghiệp và đầy đủ, Vạn Luật là địa chỉ tin cậy cho những nhà thầu nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc xin giấy phép thầu tại Việt Nam.

Ngoài ra, công ty còn soạn thảo và gửi thông báo mở văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu nước ngoài tới các cơ quan có thẩm quyền, giúp cho các bên liên quan được thông báo đầy đủ và kịp thời về các thông tin cần thiết liên quan đến dự án xây dựng.

Cuối cùng, công ty còn hỗ trợ tư vấn mở tài khoản ngân hàng, giúp cho nhà thầu nước ngoài có thể thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến dự án xây dựng một cách dễ dàng và thuận tiện.

Với những dịch vụ chuyên nghiệp và đầy đủ này, khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc giúp đỡ họ hoàn thành các thủ tục xin giấy phép thầu xây dựng tại Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *