Bạn đang có ý tưởng kinh doanh tại Việt Nam! nhưng bạn chưa biết làm thủ tục xin đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Đây là những thắc mắc chung của hầu hết những người lần đầu đăng ký kinh doanh xây dừng doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn biết tiêu xài đăng ký kinh doanh xây dừng doanh nghiệp gồm những gì để bạn có kế hoạch cho tương lai.

 1. Thủ tục thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói 2018
 2. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện chuyên nghiệp của Vạn Luật
 3. Thủ tục thành lập công ty TNHH – Tư Vấn Thành Lập Công Ty TNHH tại Hà Nội

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi phục vụ toàn diện điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép kinh doanh có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh. Theo Luật doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề đăng ký sẽ không hạn chế ngoại trừ kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được Quốc hội biểu quyết thông qua thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những kết quả và tác động tốt của các cải cách trong Luật Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp 2005, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập của quy định hiện hành và thể chế hóa các vấn đề thế hệ phát sinh từ thực tiễn, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định nhiều điểm thế hệ nổi bật liên quan tới lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các quy định cũng như giới thiệu các điểm thế hệ về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh công ty/doanh nghiệp
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp/doanh nghiệp

Một quy trình xây dừng doanh nghiệp/doanh nghiệp đối với hầu hết các loại hình doanh nghiệp/doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại/2018 (Luật doanh nghiệp 2015) (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên) toàn diện bao gồm 3 giai đoạn:

1. Hồ sơ đăng ký xây dừng doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký xây dừng doanh nghiệp là điều kiện cần để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014
 • Đối với doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp cổ phần: quy định lần lượt tại các Điều 21, 22 và 23 Luật Doanh nghiệp 2014.

Như vậy, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 đã có sự phân hóa về mặt loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký và được mô tả thông tin là tương đối ngặt nghèo. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì hồ sơ đăng ký xây dừng là khác nhau. Luật Doanh nghiệp 2014 đồng thời cũng quy định rõ ràng nội dung của các loại giấy tờ như: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên và danh sách cổ đông. Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tự kê khai hồ sơ đăng ký, nhận trách nhiệm về tính trung thực, đúng mực của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình khi nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Một trong những điểm thế hệ nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là đơn giản hóa thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định trước đây tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, đối với doanh nghiệp khi kinh doanh các ngành, nghề nhưng mà luật, pháp lệnh hoặc nghị định hưởng thụ phải có vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề, thì doanh nghiệp đó chỉ được đăng ký kinh doanh khi có đủ vốn hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đăng ký xây dừng doanh nghiệp về bạn dạng chất là việc ghi nhận sự ra đời, công nhận về mặt pháp lý sự xuất hiện của doanh nghiệp trên thị trường. Điều này cũng tương tự như việc cấp giấy khai sinh cho một đứa trẻ hoặc cấp chứng minh thư nhân dân cho công dân. Các yêu cầu về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề chỉ nên được coi là điều kiện kinh doanh để doanh nghiệp được hoạt động. Quy định như Luật Doanh nghiệp 2005 đã tỏ ra không hợp lý, không có hiệu lực quản lý nhà nước, gây ra khó khăn, tốn kém không cần thiết cho nhà đầu tư khi xây dừng thế hệ doanh nghiệp.

2. Trình tự và thủ tục đăng ký xây dừng doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký xây dừng doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm các bước cụ thể sau:

+ Thứ nhất, nộp hồ sơ đăng ký xây dừng doanh nghiệp

Người xây dừng doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và phải nhận trách nhiệm về tính trung thực, đúng mực của nội dung hồ sơ.

Quy định này nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật, tính tự giác, tự nhận trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu gia nhập thị trường, đồng thời, việc giảm trách nhiệm thẩm định hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh cho phép rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký xây dừng doanh nghiệp.

+ Thứ nhì, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xây dừng doanh nghiệp

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, đồng thời trao cho người xây dừng Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ được coi là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cũng chính vì thế nhưng mà giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ là cơ sở pháp lý để người xây dừng doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp theo đúng thời hạn và không có thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Thứ ba, xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký xây dừng doanh nghiệp và cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bạn dạng cho người xây dừng doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và nhận trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; không được yêu cầu người xây dừng doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 5 ngày làm việc trong đó có 2 ngày để cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp, 3 ngày để cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp. Với cơ chế này, việc cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp phải phụ thuộc vào việc chờ cấp mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường, Luật Doanh nghiệp 2014 đã giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp còn xuống còn tối đa 3 ngày làm việc. Cụ thể hóa quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính để ban hàng Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thông tin về lên tiếng tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, Hệ thống đăng ký thuế tự động tạo mã số thuế nhưng mà không cần sự kiểm tra, xem xét của cán bộ đăng ký thuế.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh công ty/doanh nghiệp
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp/doanh nghiệp

3. Hướng dẫn nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

Thời gian nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

– Từ thứ Nhị tới thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết):

 • Buổi sáng: từ 7 giờ 30 tới 11 giờ 30;
 • Buổi chiều: từ 13 giờ tới 17 giờ.

 – Thứ Bảy:

 • Buổi sáng: từ 7 giờ 30 tới 11 giờ 30.

Trình tự như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệpNgười xây dừng doanh nghiệpNgười được ủy quyền xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ tại Phòng Trả kết quả đăng ký doanh nghiệp lấy số thứ tự
 • Bước 2: Theo số thứ tự, doanh nghiệpNgười xây dừng doanh nghiệp xuất trình bạn dạng chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) hoặc Người được ủy quyền xuất trình văn bạn dạng ủy quyền cho cá nhân theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực trường hợp xây dừng thế hệ hay văn bạn dạng ủy quyền của người đại diện pháp luật trường hợp thay đổi tới nhận kết quả kèm bạn dạng chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) để được nhận kết quả.
 • Bước 3: Khi nhận được kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệpNgười xây dừng doanh nghiệpNgười được ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trước khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp thông tin chưa đúng mực thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi đại diện pháp luật , văn bạn dạng uỷ quyền cho người khác tới nhận kết quả phải do người đại diện pháp luật thế hệ ký từ ngày được cấp đăng ký doanh nghiệp
 • Trường hợp doanh nghiệp mất Giấy biên nhận, doanh nghiệp làm Giấy đề nghị mất biên nhận để được nhận kết quả.

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện thông tin sai sau ngày nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

 • a/ Nếu do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp không đúng so với thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: doanh nghiệp làm hồ sơ Hiệu đính thông tin và nộp tại Quầy lấy số – Phòng Tiếp nhận hồ sơ.
 • b/ Nếu do doanh nghiệp kê khai không đúng: doanh nghiệp làm hồ sơ cấp lại hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp tại Quầy lấy số – Phòng Tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, thủ tuc hành chính đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh không hề đơn giản, bạn thực sự có nhu cầu đăng ký kinh doanh hộ gia đình, có thể liên hệ với Tổ chức Vạn Luật xin trân trọng kính chào!

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói dịch vụ Thủ tục đăng ký kinh doanh giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]