Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là bạn dạng hợp đồng thương mại có bạn dạng chất chung của mẫu hợp đồng là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ bao gồm các quyền lợi và trách nhiệm giữa bên mua và bên bán được quy định cụ thể tại các lao lý cụ thể trong hợp đồng. Vanluat.vn xin giới thiệu cho các bạn 2 mẫu hợp đồng dưới đây, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Đây là những mẫu hợp đồng có nội dung và hình thức trình bày đúng chuẩn, toàn diện các thông tin trọng yếu cần phải có. Chỉ với thao tác tải về đơn giản là các bạn đã có ngay mẫu mình cần để điền vào các thông cần thiết. Hình như, mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan như: Hợp đồng mua bán nhà đất, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc Hợp đồng mua bán xe và tìm cho mình mẫu hợp đồng thích hợp với yêu cầu và tính chất công việc.

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về: Hợp đồng mua bán hàng hóa thế hệ nhất.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?.

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bạn dạng chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. LTM không đưa ra định nghĩa về HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại, nhưng có thể phụ thuộc khái niệm HĐ mua bán tài sản trong luật dân sự để xác định bạn dạng chất của HĐ mua bán hàng hóa. Theo Điều 428 BLDS 2005, HĐ mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Hàng hóa được hiểu là động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, và các vật gắn liền với đất. Như vậy, hàng hóa thuộc tài sản và có phạm vi hẹp hơn tài sản. Từ đó cho thấy, HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại một dạng cụ thể của HĐ mua bán tài sản. Điểm phân biệt giữa HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại và HĐ mua bán tài sản khác là: đối tượng hàng hóa, và mục đích sinh lời.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Dưới đây, Công ty Vạn Luật xin được giúp sức mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ để các bạn tham khảo:

1. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ thông thường đơn giản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: 01/2019/HDMB
– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan;
– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNH.

Địa chỉ             : Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mã số thuế       : 0309256789.
Đại diện           : Ông Phạm Thanh Hải.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ XUÂN.

Địa chỉ             : Số 6 Độc Lập, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mã số thuế       : 0107638235.
Đại diện           : Ông Nguyễn Văn Thế                      Chức vụ           : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, nhị bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các lao lý sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

                                                                                             Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT Tên hàng hoá Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
01 Bàn ghế văn phòng VP1269 Bộ 20 5000.000  100.000.000
Cộng giá trị tiền hàng 100.000.000
Thuế GTGT 10% 10.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng 110.000.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng

ĐIỀU 2. THANH TOÁN.

1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng vào ngày 04/01/2019.
2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán cụ thể như sau:

Số tài khoản: 1000006789.
Mở tại: Ngân hàng TMCP Thương Tín. Chi nhánh Vũng Tàu.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1. Việc bàn giao bàn ghế cho Bên Mua được thực hiện vào ngày 04/01/2019.
2. Vị trí giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên Mua: Số 6 Độc Lập, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, vị trí, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Bên Bán có nghĩa vụ giúp sức toàn diện hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên Mua và có trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chạp chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại tới mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, nhị bên phải thực hiện toàn diện và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, nhị bên sẽ cùng nhau giải quyết trên ý thức hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, nhị bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các phung phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.   Việc thay đổi tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của nhị bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bạn dạng của nhị bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bạn dạng của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (nhị) bạn dạng. Mỗi bên giữ 01 (nhị) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

Đại diện bên mua
(Ký và đóng dấu)
Đại diện bên bán
(Ký và đóng dấu)

2. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ có chiết khấu thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—
HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
Số: 10/2019/HDMB– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan;
– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2019, chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNH

Địa chỉ             : Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mã số thuế       : 0309256789.
Đại diện           : Ông Phạm Thanh Hải.                   Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIẾU.

Địa chỉ             : Số 231 Bà Triệu, Nhì Bà Trưng, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0101063944.
Tài khoản        : 86538318. Tại Ngân hàng CPTM Á Châu. Chi nhánh Thanh Xuân.
Đại diện           : Ông Nguyễn Đức Hiếu                  Chức vụ           : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, nhị bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán tivi với các lao lý sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

                                                                                                         Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TT Hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
01  Tivi LED 3D Panasonic 55inchs Chiếc 10 29.000.000 290.000.000
Tổng cộng 290.000.000
Thuế GTGT 10% 29.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng 319.000.000

Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn./.

ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.

2.1 Thời gian giao hàng:
            Lần 1: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 24/01/2019 số lượng: 05 chiếc
Lần 2: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 29/01/2019 số lượng: 05 chiếc.
2.2 Vị trí giao hàng
Bên Bán sẽ giao hàng cho bên Mua tại kho của bên bán – Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Bên mua, mua đủ từ 10 chiếc Tivi LED 3D Panasonic 55inchs trở lên thì được hưởng chiết khấu thương mại 5% trên tổng giá trị hàng mua đã bao gồm thuế GTGT (Tương đương với: 15.950.000đ)
Số tiền chiết khấu thương mại sẽ được tổng kết thực hiện vào ngày 30/01/2019 (nếu bên mua phục vụ đủ điều kiện chiết khấu và thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng)

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

– Bên mua thanh toán cho bên bán tiền hàng theo từng lần giao hàng như sau:

Lần giao hàng Ngày giao Số lượng hàng Số tiền thanh toán
Lần 1 Ngày 24/01/2019 5 chiếc 159.500.000
Lần 2 Ngày 29/01/2019 5 chiếc 159.500.000

– Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán cụ thể như sau:
Số tài khoản: 1000006789.
Mở tại: Ngân hàng  Quận Đội (MB Bank) –  Chi nhánh  Vũng Tàu.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, vị trí, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên B có nghĩa vụ giúp sức toàn diện hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và có trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chạp chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại tới mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, nhị bên phải thực hiện toàn diện và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, nhị bên sẽ cùng nhau giải quyết trên ý thức hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, nhị bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các phung phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của nhị bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bạn dạng của nhị bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bạn dạng của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (nhị) bạn dạng. Mỗi bên giữ 01 (nhị) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký tới và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

                 ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(ký và đóng dấu)

3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có hàng và dịch vụ khuyến mại, hàng tặng kèm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: 15/2019/HDMB
– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan;
– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 09  tháng  03 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA(“BÊN A”): CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNH.

Địa chỉ             : Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mã số thuế       : 0309256789.
Đại diện           : Ông Phạm Thanh Hải.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN BÁN (“BÊN B”)            : CÔNG TY TNHH NAM CÔN SƠN.

Địa chỉ             : Số 155 Nguyễn Chí Thanh, Tân Thành, Vũng Tàu.
Mã số thuế       : 0104247876.
Tài khoản        : 3208046015. Tại Ngân hàng TMCP Techcombank. Chi nhánh Vũng Tàu.
Đại diện           : Ông Nguyễn Côn Sơn.                Chức vụ           : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, nhị bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán máy vi tính với các lao lý sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt nam đồng

TT Hàng Bán Đơn giá    Số
lượng
Thành tiền
01  Laptop Dell Vostro 7788-XF6C61 (Black) 20.000.000 10 200.000.000
Cộng tiền hàng 200.000.000
Thuế GTGT 10% 20.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng 220.000.000

Bằng chữ: Nhì trăm nhị mươi triệu đồng.

TT Hàng Khuyến Mại (Tằng kèm) Trị giá    Số.lượng
01  Chuột quang không dây Logitech M238 1.000.000 10
ĐIỀU 2. Đặt cọc:

Bên A đặt cọc trước cho bên B số tiền: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) vào ngày 09/03/2019.
Số tiền đặt cọc này được cấn trừ vào công nợ phải thanh toán khi nhận hàng.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1.    Việc bàn giao máy vi tính cho Bên A sẽ được thực hiện vào ngày 15/03/2019.
2.    Vị trí giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên A: Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 4. THANH TOÁN.

1. Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày nhận được hàng (15/03/2019)
2. Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B:
Số tài khoản: 1000006789.
Mở tại: Ngân hàng Viettin Bank. Chi nhánh Vũng Tàu.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1.   Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, vị trí, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên B có nghĩa vụ giúp sức toàn diện hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và có trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chạp chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại tới mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, nhị bên phải thực hiện toàn diện và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, nhị bên sẽ cùng nhau giải quyết trên ý thức hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, nhị bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các phung phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của nhị bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bạn dạng của nhị bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bạn dạng của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (nhị) bạn dạng. Mỗi bên giữ 01 (nhị) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý Hợp đồng khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI: P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM: 22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]